จดโดเมนเนม

โปรดพิมพ์ชื่อโดเมนเนมของท่านที่ต้องการ ไม่เกิน 15 ชื่อ

ส่วนขยายโดเมนยอดนิยม:

io
org biz live store co

โดเมนใหม่กว่า 1,000 รายการกำลังจะมาเร็วๆ นี้

ลงทะเบียนล่วงหน้าตอนนี้เพื่อรับโดเมนที่คุณต้องการ

Domain Name!

FREE Add-ons with every Domain Name!

Get over $100 worth of Free Services with every Domain you Register

Free Email Account

Receive 2 personalized Email Addresses such as mail@yourdomain.com with free fraud, spam and virus protection.

DNS Management

Free lifetime DNS service which allows you to manage your DNS records on our globally distributed and highly redundant DNS infrastructure.

Easy to use Control Panel

Use our intuitive Control Panel to manage your domain name, configure email accounts, renew your domain name and buy more services.

Domain Theft Protection

Protect your Domain from being transferred out accidentally or without your permission with our free Domain Theft Protection.

Domain Forwarding

Point your domain name to another website for free! Redirect users when they type your domain name into a browser (with/without domain masking & SEO)

Free Mail Forwards

Create free email forwards and automatically redirect your email to existing email accounts.

We are available 24/7 to help you with your queries!

Just Call us or Send us a mail and we will get back to you.