ตัวแทนจำหน่ายเว็บโฮสติ้ง Windows

โครงสร้างพื้นฐานโฮสติ้งที่ล้ำสมัย | รับประกันเวลาทำงาน 99.9% | แผง Parallels Plesk ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย | รับประกันคืนเงินภายใน 30 วัน

Select Your Plan

 • US Hosting
 • IN Hosting
 • UK Hosting

ติดตั้งแอปพลิเคชั่นเหล่านี้เพียงแค่ 1 - คลิก!

Features

Plesk Onyx 17.5.3

 • Complete Administrative Control
 • Monitor Server Status around the clock
 • Create Hosting Packages - Limit Disk Space, Bandwidth, Email, Databases etc.

WHMCS

 • Easily manage all Billing, Client Management and Support functions
 • Integrated Domain Management
 • Customizable, Simple and Secure

Reliable Support

 • 99.9% Uptime Guarantee
 • 30 Day Money Back Guarantee
 • 24x7x365 Support

Robust Infrastructure

 • State-of-the-art Datacenters
 • Dual Quad-Core Xeon powered Servers
 • Redundant Scalable Servers

Advanced Email Hosting Included

 • Unlimited POP3 Email Accounts with SMTP
 • IMAP Support
 • Easy to use Webmail Interface

Hosting Features & Addons

 • Unlimited Add-On Domains
 • Unlimited Sub-Domains
 • Unlimited Databases
 • Parked Domains
 • Unlimited FTP Accounts
 • Private SSL Available
 • Add-on Dedicated IP

Server Specifications

 • Dual E5530 2.40GHz Xeon quad core hyperthreaded processors
 • 64 GB RAM
 • 250 GB RAID 1 (mirrored) OS drive
 • 1 TB RAID 1 (mirrored) customer data drive cached
 • Battery backed, RAID controller for all drives
 • Redundant Power, HVAC & Fire-Detection Systems

Programming Support

 • ASP.NET 4.x, 2.x | ASP.NET Core 1.x
 • PHP 5.3 to 7.1 | Ajax Toolki | cURL
 • IIS 8.5
 • MS SQL 11.x | MySQL 5.6
 • ionCube Loader

Plesk Features

 • Create Hosting Plans
 • Set up and Modify Customer Accounts
 • Track traffic Usage by each Customer
 • Brand your plesk panel
 • Add custom buttons
 • Dedicated Plesk Panel for Clients
 • Upload and Manage Web Pages
 • View Website Statistics
 • Install Over 250 Scripts with a single click

Email & Domain Name Features

 • Outlook, Thunderbird and Windows Mail compatible
 • Blackberry, iPhone, Android and PDA support
 • Feature packed Webmail
 • Advance Spam/Virus Protection
 • Mail Forwards, Email Aliases, Auto Responders
 • Unlimited Mailing Lists, Catch All Accounts, Mail Spam Filters
 • Parked Domains
 • Free DNS Management
 • Domain Forwarding, Path Forwarding, URL Masking
Product FAQs

Frequently asked questions

What is reseller hosting?
Reseller Hosting allows you to create sub-packages within the allotted Disk Space and Bandwidth of your main Hosting package. You can use your Reseller Plesk panel to create Individual Custom packages (each with plesk) and provision them to your Customers. Additionally, you can use WHMCS for billing (Not supported on the base plan).
Which Control Panels do I get with a Reseller Hosting package?
All Reseller Hosting packages come with Parallels Plesk. Plesk gives you administrative control of your Reseller Hosting package and allows your Customers to manage their individual Hosting packages, throught their Customer Plesk panel.
How can I create Sub-Packages and manage them?
Your Reseller Plesk Control Panel allows you to create individual Hosting packages and completely manage them.
What is WHMCS and do I get WHMCS with your Reseller Hosting?
WHMCS is a popular Billing platform used by a majority of Web Hosts. Yes, we do provide a free WHMCS license for all plans except the base plan.
How can my Customers manage their Individual Packages?
Your Customers will be able to manage their own packages using the Customer Plesk panel.
What are the advantages of reseller hosting?
If you're a Web Designer/Developer you can host and manage all your websites/clients with one Reseller Hosting package instead of going through the hassle of managing multiple shared Hosting packages. This also lowers your Web Hosting costs significantly. Additionally, you can resell hosting as a value added feature to your existing business or as a separate entity.
Can I upgrade between plans?
Yes, you can upgrade your existing plan to a higher plan at any time.
Is there a money back guarantee?
Yes, we offer a 100% Risk Free, 30 Day Money Back Guarantee.
Do your Reseller Hosting plans include a One-Click Installer?
Yes, all our Reseller Hosting plans come with applications that can be installed with a single click.
How is technical support handled?
We have a fully qualified Support team at hand to assist you. You can take a look at all our contact details here. However, we do not offer Support to your Customers directly.